Prifathro

Mr M. Jones

(Cyfnod Allweddol 2)

Athrawon

Mrs B. Howells

(Cyfnod Sylfaen)

  Mrs W. James (CA2 & CS)
Cynorthwyydd Dysgu Miss N. Davies
Athrawes GAD Mrs C. Boyd
Swyddog Gweinyddol Mrs S. Childs
Athrawes Gitar Mrs E. Robins
Cogyddes/Clwb brecwast Mrs S. Sandberg
Cynorthwywr Awr ginio Miss N. Davies
Gofalwr/glanhawr Mr G. Williams