Pob dymuniad da i 'n disgyblion blwyddyn 6 a fydd yn dechrau yn eu hysgolion uwchradd gwahanol ym mis Medi.

Pob lwc i chi gyd - byddwn yn gweld eich eisiau!

Bl6 Yn Gadael 3